MatchQ

Verdiepingstraining

Tijdens de verdiepingstraining maken we een verdiepingsslag op gedragskenmerkniveau waarbij we verder ingaan op de betekenis van de gedragskenmerken van elke gedragsrol. Je leert verbanden te leggen tussen de verschillende gedragskenmerken en onderscheid te maken tussen intrinsieke gedragskenmerken en onderliggende vaardigheden. Dit zorgt ervoor dat je op zorgvuldige en nauwkeurige wijze gedragskenmerken kan analyseren en op correcte wijze kan interpreteren.

Daarnaast ben je in staat om de ontwikkelbaarheid van gedragskenmerken in kaart te brengen om vervolgens resultaten op concrete, onbevooroordeelde en correcte wijze terug te koppelen.

Na de basistraining over het gedragsmodel ben je in staat om de resultaten van de GedragsIndicator te interpreteren en kun je deze waardevolle informatie gebruiken voor selectie-, coaching en ontwikkeldoeleinden.