MatchQ

MatchQ | Dé assessmenttooling voor woningcorporaties!

Optimaliseer klantinteracties en versterk het potentieel van connectie. MatchQ-assessments zijn de sleutel tot verfijnd klantcontact.

MatchQ! Dé oplossing voor woningcorporaties

MatchQ is een online assessmentbureau en specialist op het gebied van selectie, ontwikkeling en doorstroom van medewerkers. Met behulp van online assessments, onderzoek en trainingen helpen we onder andere woningcorporaties met het verkrijgen van inzicht in talent, (on)succesvol werkgedrag en ontwikkelmogelijkheden van kandidaten en/of medewerkers.

Benieuwd hoe onze assessments je kunnen helpen tegen een hoog personeelsverloop?

De exponentiële groei van digitale communicatiekanalen zorgt ervoor dat de vraag naar klantcontactmedewerkers gestaag blijft toenemen. Hierdoor worden woningcorporaties aangespoord om te investeren in werving, training en ontwikkeling. In deze krappe arbeidsmarkt vraagt dat ook om juist te toetsen op skills en minder op ervaring.

Hoogwaardig, kwalitatief klantcontact vraagt om goed werkgeverschap waarbij medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Dit zal bijdragen aan het behoud van getalenteerde professionals en een afname van verzuim en verloop.

Klantenservice, klantbeleving en klantcontact zijn onderscheidende, relevante succesfactoren voor woningbouwcorporaties.

Steeds meer taken van woningcorporaties zoals bouwen, renoveren en communiceren worden geleid en ondersteund door IT- en datagedreven oplossingen. Slimme software en innovatieve applicaties helpen corporaties om de juiste inzichten te krijgen en proactief 24/7 te communiceren met woningzoekenden en huurders. Dit vraagt om een sterker bewustzijn van de verbinding met de klant. Het belang van digitaal contact zoals hierboven omschreven komt hiermee steeds meer naar de voorgrond.
Ook nu woningcorporaties meer dan ooit te maken hebben met snelle verandering in de samenleving is het belangrijk om wendbaar en veerkrachtig te zijn. Een grotere maatschappelijke rol, veranderingen in wet- en regelgeving en toenemende klantbehoeften leiden ertoe dat woningcorporaties op tijd in moeten kunnen spelen op deze veranderingen.
Door technologische ontwikkelingen te bundelen met de kracht van verbinding vanuit klantcontact kan een hogere klanttevredenheid worden behaald.

Vermijd mismatches: het belang van een gericht selectieprocedure

Om de klanttevredenheid te behouden is het onder andere van belang om de juiste medewerkers aan te trekken.

Een juiste match tussen een bedrijf en een nieuwe medewerker is essentieel voor succes op lange termijn. Woningcorporaties hebben, door de uitdagingen als woningtekort en betaalbaarheid, soms te maken met een bepaalde mate van complexiteit op hun klantcontactafdeling. Het is daarom van groot belang om de vaardigheden, waarden en voorkeurswerkgedrag van kandidaten in kaart te brengen. Hierdoor worden niet alleen mismatches vermeden, maar wordt ook zorggedragen voor een omgeving waarin medewerkers een waardevolle bijdragen kunnen leveren.

Binden en boeien van medewerkers

Het binden en boeien van medewerkers (door middel van assessments) is essentieel hierin. Het gaat niet alleen om het aantrekken van talent, maar vooral het behouden, motiveren en inspireren. Door een omgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd, betrokken en gelukkig voelen, zorg je ervoor dat hun motivatie wordt vergroot en hun betrokkenheid bij de organisatie wordt versterkt.

 

Assessments kunnen hier een belangrijk aandeel leveren, omdat aandacht wordt besteed aan de unieke vaardigheden van elke medewerker.

Excellente begeleiding in ontwikkeling van medewerkers

Natuurlijke ontwikkeling en groei van medewerkers zijn essentieel voor de groei van een organisatie en een investering in hun professionele vaardigheden en algehele veerkracht van het bedrijf. Hiervoor is het van belang dat je als organisatie gerichte begeleiding kan bieden met betrekking tot de ontwikkeling. Gerichte begeleiding door middel van MatchQ assessments is een effectieve manier om inzicht te krijgen in de sterke punten, ontwikkelgebieden en behoeften van medewerkers.